Privacy-, gebruiks- en auteursrechtelijke verklaring

Al het materiaal op deze website is het auteursrecht van “It’s In Us All To Save A Life”, (Ieder van ons kan levens redden), een initiatief van de Plasma Protein Therapeutics Association.

U kunt de inhoud van deze website op het scherm bekijken. U mag de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, plaatsen, uitzenden, verzenden of anderszins gebruiken op welke manier dan ook, behalve voor niet-commercieel, persoonlijk of educatief gebruik. In deze gevallen is reproductie toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Wanneer voorafgaande toestemming moet worden verkregen voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimedia-informatie (geluid, afbeeldingen, software, enz.), annuleert deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming en geeft deze duidelijk de beperkingen op het gebruik aan.

U gaat er ook mee akkoord om geen afgeleid werk van de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te creëren, behalve voor niet-commercieel, persoonlijk of educatief gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van de website vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van “It’s In Us All To Save A Life” of de Plasma Protein Therapeutics Association.

De namen, afbeeldingen en logo’s die “It’s In Us All To Save A Life” of derden waarnaar op de website wordt verwezen en hun producten of diensten identificeren, kunnen onderworpen zijn aan auteursrechten, ontwerprechten of handelsmerkrechten, die niet mogen worden gereproduceerd zonder de toestemming van de relevante eigenaren. Niets in deze voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om enig auteursrecht, ontwerprecht of handelsmerk van “It’s In Us All To Save A Life” of de Plasma Protein Therapeutics Association of enige andere derde partij te gebruiken.

Privacyverklaring

Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen informatie over u verzamelen wanneer u met ons communiceert. Als u bijvoorbeeld contact opneemt met “It’s In Us All To Save A Life” met betrekking tot onze activiteiten, registreer u dan als een supporter, draag bij of ontvang informatie, of wanneer u ons specifiek en bewust uw persoonlijke informatie verstrekt. We kunnen ook informatie over u ontvangen van derden, maar alleen als u toestemming aan hen hebt gegeven om uw informatie te delen.

Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u met ons communiceert, kunnen we waar nodig namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere informatie verzamelen, zoals geboortedatums.

Zullen we de informatie die we hebben verzameld bekendmaken aan externe partijen?

Als u uw toestemming geeft, kunnen we uw informatie doorgeven aan onze dienstverleners die de doelen en doelstellingen van “It’s In Us All To Save A Life” en aanverwante organisaties kunnen delen. Als u niet wilt dat dit gebeurt, vink dan het vakje niet aan. Het kan ook zijn dat we uw informatie moeten vrijgeven als dit wettelijk verplicht is.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen passende fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen om ervoor te zorgen dat we uw informatie veilig, nauwkeurig en actueel houden, en dat we deze informatie alleen zo lang als redelijk en noodzakelijk is bewaren. Hoewel we passende beveiligingsmaatregelen nemen nadat we uw persoonlijke informatie hebben ontvangen, is de overdracht van informatie via het internet nooit volledig veilig. We doen ons best om persoonlijke informatie te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van informatie die naar onze website wordt verzonden niet garanderen. Elke overdracht is dus op eigen risico van de gebruiker.

Wanneer u zich bij ons registreert, verklaart u dat u ouder bent dan 18 jaar of minderjarig bent en handelt met ouderlijke toestemming. U bevestigt dat alle informatie die u ons verstrekt over uzelf bij registratie of op elk moment waar is.

Vertrouwelijkheid

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy van gegevens die worden verzameld door websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door “It’s In Us All To Save A Life” of The Plasma Protein Therapeutics Association, inclusief de websites die via onze website zijn gelinkt.

Kennisgeving van wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt geadviseerd om deze website regelmatig te bezoeken, om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in ons privacybeleid.

Mei 2021

©Plasma Protein Therapeutics Association
147 Old Solomons Island Road, Suite 100, Annapolis, MD 21401 VS
Blvd Brand Whitlock 114, 1200 Brussel, België

Copyright © 2021 Plasma Protein Therapeutics Association | Privacy Statement