Декларация за поверителност, използване и авторски права

Всички материали на този уебсайт носят авторските права на „Всеки от нас може да спаси живот“, инициатива на Асоциацията за терапия с плазмени протеини (PPTA).

Можете да видите съдържанието на този уебсайт на екрана. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, изтегляте, публикувате, излъчвате, предавате или използвате по друг начин съдържанието на уебсайта по какъвто и да е начин, освен за нетърговски, лични или образователни цели. В тези случаи възпроизвеждането е разрешено, при условие че източникът е потвърден. Когато трябва да бъде получено предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.), това разрешение отменя горепосоченото общо разрешение и ясно ще посочва всякакви ограничения за използването му.

Също така се съгласявате да не адаптирате, променяте или създавате производни произведения от съдържанието на уебсайта, освен за нетърговски, лични или образователни цели. Всяка друга употреба на съдържанието на уебсайта изисква предварителното писмено разрешение на „Всеки от нас може да спаси живот“ или на Асоциацията за терапия с плазмени протеини.

Имената, изображенията и логата, идентифициращи „Всеки от нас може да спаси живот“ или трети страни, посочени на уебсайта, и техните продукти или услуги могат да бъдат предмет на авторски права, права на дизайн или права на търговска марка, които не могат да бъдат възпроизвеждани без съгласието на съответните собственици. Нищо от съдържащото се в тези условия не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право за използване на каквито и да е авторски права, права на дизайн или търговски марки на „Всеки от нас може да спаси живот“ или на Асоциацията за терапия с плазмени протеини, или на която и да е трета страна.

Декларация за поверителност

Моля, прочетете тази декларация внимателно, за да разберете как събираме, използваме и съхраняваме Вашите лични данни.

Как събираме Вашите лични данни?

Ние можем да събираме информация за Вас, когато взаимодействате с нас. Например, когато се свържете с „Всеки от нас може да спаси живот“ относно нашите дейности, регистрирате се като поддръжник, допринасяте или получавате информация или когато ни предоставяте Ваша лична информация конкретно и съзнателно. Може също така да получаваме информация за Вас от трети страни, но само ако сте им дали разрешение да споделят Вашата информация.

Каква информация събираме?

Когато взаимодействате с нас, може да събираме имена, адреси, имейл адреси, телефонни номера и друга информация, когато е уместно, като например дати на раждане.

Ще разкриваме ли информацията, която сме събрали, на външни страни?

Ако дадете съгласието си, може да предоставим Вашата информация на нашите доставчици на услуги, които може да споделят целите и задачите на „Всеки от нас може да спаси живот“ и свързаните с тях организации. Ако не искате това да се случи, моля, не поставяйте отметка в кутийката. Може също така да се наложи да разкрием Вашата информация, ако това се изисква по закон.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние предприемаме подходящи физически, електронни и управленски мерки, за да гарантираме, че информацията, която пазим за Вас, е защитена, точна и актуална, и че я съхраняваме само доколкото е разумно и необходимо. Въпреки че използваме подходящи мерки за сигурност, след като сме получили Вашите лични данни, предаването на информация по интернет никога не е напълно защитено. Правим всичко възможно, за да защитим личната информация, но не можем да гарантираме сигурността на информацията, изпратена до нашия уебсайт, така че при всяко изпращане потребителят поема собствен риск.

Когато се регистрирате при нас, Вие заявявате, че сте на възраст над 18 години или сте непълнолетно лице, действащо с родителско съгласие. Вие потвърждавате, че всяка информация, която ни предоставяте за себе си при регистрацията или по всяко друго време, е вярна. 

Поверителност

Не можем да носим отговорност за неприкосновеността на данните, събирани от уебсайтове, които не са собственост или не са управлявани от „Всеки от нас може да спаси живот“ или от Асоциацията за терапия с плазмени протеини, включително тези с връзки към нашия уебсайт.

Уведомление за промяна на декларацията за поверителност

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност. Съветваме Ви да посещавате периодично този раздел на уебсайта, за да се информирате за промените в нашата политика за поверителност.

май 2021 г.

©Асоциация за терапия с плазмени протеини
147 Old Solomons Island Road, Suite 100, Annapolis, MD 21401 САЩ
Blvd Brand Whitlock 114, 1200 Brussels, Белгия

Copyright © 2021 Plasma Protein Therapeutics Association | Privacy Statement