Prohlášení o ochraně osobních údajů, používání a autorských právech

Veškerý materiál na těchto webových stránkách je autorským právem iniciativy „Každý z nás dokáže zachránit život.“, za kterou stojí asociace léčiv založených na plazmatických bílkovinách PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association).

Obsah těchto webových stránek si můžete prohlédnout na obrazovce. Obsah webových stránek nesmíte kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, stahovat, zveřejňovat, vysílat, přenášet ani jinak používat s výjimkou nekomerčního, osobního nebo vzdělávacího použití. V těchto případech je reprodukce povolena za předpokladu, že je uveden zdroj. V případech, kdy musí být získán předchozí souhlas s reprodukcí nebo používáním textových a multimediálních informací (zvuk, obrázky, software atd.), toto povolení ruší výše uvedené všeobecné povolení a jasně uvede veškerá omezení použití.

Souhlasíte také s tím, že nebudete přizpůsobovat, pozměňovat nebo vytvářet odvozené dílo z jakéhokoli obsahu webových stránek s výjimkou nekomerčního, osobního nebo vzdělávacího použití. Jakékoliv jiné použití obsahu webových stránek vyžaduje předchozí písemné svolení vedení iniciativy „Každý z nás dokáže zachránit život“ nebo asociace Plasma Protein Therapeutics Association.

Názvy, obrázky a loga identifikující iniciativu „Každý z nás dokáže zachránit život“ nebo třetí strany uvedené na webových stránkách této iniciativy a jejich produktech nebo službách mohou podléhat autorským právům, právům k průmyslovým vzorům nebo právům k ochranným známkám, která nesmí být reprodukována bez souhlasu příslušných vlastníků. Žádná část těchto podmínek nesmí být vykládána jako udělení jakékoli licence nebo práva k užívání autorských práv, práv k průmyslovým vzorům nebo práv k ochranným známkám iniciativy „Každý z nás dokáže zachránit život“ nebo asociace Plasma Protein Therapeutics Association nebo jakýchkoli jiných třetích stran.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pečlivě si toto prohlášení přečtěte, abyste porozuměli tomu, jak shromažďujeme, používáme a ukládáme vaše osobní údaje.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Údaje o vás můžeme shromažďovat, kdykoli s námi komunikujete. Například když kontaktujete iniciativu „Každý z nás dokáže zachránit život“ v souvislosti s našimi aktivitami, zaregistrujete se jako podporovatel, přispějete nebo obdržíte informace nebo když nám konkrétně a vědomě poskytnete své osobní údaje. Vaše údaje můžeme také obdržet od třetích stran – pouze však v případě, že jste jim se sdílením údajů dali souhlas.

Jaké údaje shromažďujeme?

Když s námi komunikujete, můžeme shromažďovat jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a v případě potřeby i další informace (například data narození).

Zpřístupníme údaje, které jsme shromáždili, externím stranám?

Pokud nám poskytnete svůj souhlas, můžeme vaše údaje předat našim poskytovatelům služeb, kteří mohou sdílet cíle a záměry iniciativy „Každý z nás dokáže zachránit život“ a souvisejících organizací. Pokud nechcete, aby se tak stalo, nezaškrtávejte prosím tohle políčko. Vaše údaje můžeme také zpřístupnit, pokud to vyžaduje zákon.

Jak vaše osobní údaje chráníme?

Přijímáme vhodná fyzická, elektronická a manažerská opatření, abychom zajistili, že vaše údaje budou zabezpečené, přesné a aktuální a že je budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to přiměřené a nezbytné. Přestože používáme vhodná bezpečnostní opatření, jakmile obdržíme vaše osobní údaje, přenos informací přes internet není nikdy zcela bezpečný. Děláme vše pro to, abychom osobní údaje chránili. Nemůžeme však zaručit bezpečí informací přenášených na naše webové stránky, takže jakýkoli přenos je na vlastní riziko uživatele.

Když se u nás zaregistrujete, prohlašujete, že jste starší 18 let nebo jste nezletilá osoba jednající se souhlasem rodičů. Potvrzujete, že veškeré informace, které nám o sobě poskytnete při registraci nebo kdykoli jindy, jsou pravdivé.

Důvěrnost

Nemůžeme nést odpovědnost za ochranu osobních údajů shromážděných webovými stránkami, které nejsou vlastněny nebo spravovány iniciativou „Každý z nás dokáže zachránit život“ nebo asociací Plasma Protein Therapeutics Association, včetně těch, na které se odkazuje prostřednictvím našich webových stránek.

Oznámení o změně prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů měnit. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat tuto část webových stránek, abyste měli přehled o změnách v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Květen 2021

©Plasma Protein Therapeutics Association
147 Old Solomons Island Road, Suite 100, Annapolis, MD 21401 USA
Blvd Brand Whitlock 114, 1200 Brusel, Belgie

Copyright © 2021 Plasma Protein Therapeutics Association | Privacy Statement