Każdy z nas może uratować życie

Download the Call for Support in:

Co to jest osocze?

Osocze jest zasadniczym składnikiem krwi (stanowi ok. 55% całkowitej objętości krwi). Osocze to przejrzysty płyn o słomkowym zabarwieniu, który pozostaje po usunięciu krwinek czerwonych i białych, płytek krwi oraz innych zawieszone w osoczu składników komórkowych. W ludzkim organizmie osocze transportuje wodę, sole i białka.

Corocznie coraz więcej pacjentów w całej Unii Europejskiej jest diagnozowane w kierunku zaburzeniom zagrażających życiu związane z białkami osocza.[1] Oznacza to, że w ich organizmie brakuje pewnych białek albo jest ich zbyt mało. W wielu przypadkach jedyną możliwością leczenia tych ciężkich chorób są leki osoczopochodne.

Dlaczego osocze jest ważne?

 • 300 000 pacjentów w całej Europie polega na lekach osoczopochodnych (służące do leczenia szeregu rzadkich i przewlekłych chorób i/lub chorób genetycznych oraz poważnych, często zagrażających życiu schorzeń).

 • W przypadku osób cierpiących na te choroby, leki osoczopochodne zastępują brak lub niedobór białek.
 • Bez tych leków wielu pacjentów nie przeżyłoby lub miałoby znacznie obniżoną jakość życia i możliwość normalnego funkcjonowania na co dzień.
 • Ludzkie osocze jest wyjątkowym i niezbędnym materiałem wyjściowym do wytwarzania leków osoczopochodnych
 • Każdego roku potrzeba więcej donacji osocza, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie kliniczne na leki osoczopochodnych.
 • Jest istotne, że leczenie jednego pacjenta z pierwotnym niedoborem odporności wymaga ponad 130 donacji rocznie.
 • Osocze od ozdrowieńców i osocze hiperimmunologiczne to osocze pobierane od pacjentów, którzy powrócili do zdrowia po infekcji. Przeciwciała to białka znajudujące się w osoczu, które mogą pomóc w walce z infekcją.
“We need to raise awareness on the importance of donating plasma across the EU, especially during this pandemic.”
MEP Claudia Gamon, Renew Europe (Austria)
“Donors can save lives. They can save many lives with plasma.”
Jean-Philippe, living with CIDP
“Healthcare stakeholders are all striving to ensure access to treatments for patients across Europe and globally! We can do our bit by donating plasma and support those who have to manage rare diseases while in the midst of a global pandemic.”
Monika Derecque-Pois, Belgium
“Plasma donations are essential to helping individuals with plasma protein deficiencies and abnormalities. Let's make sure that every patient receives appropriate care.”
MEP Maria Carvalho, EPP (Portugal)
“More plasma collection would give me security: to get a clean vision of tomorrow.”
Frank Willersinn, living with Alpha-1
“We need to enhance plasma donation as the diseases and conditions treated by plasma protein therapies affect a relatively small percent of population. Most are genetic, chronic conditions. During this pandemic, let's think about others.”
MEP Helmut Geuking, ECR (Germany)
“Europe needs to collect more plasma to respond to the growing clinical need for PDMPs. And policies must facilitate the collection of more plasma in the EU.”
Oliver Schmitt, General Manager CSL Behring Italy and Chair of PPTA EU Board
“All over the world, vital plasma-derived medicines are in short supply, so if we can contribute more, we should.”
David B. MacIntosh, United Kingdom Plasma Action
MEP Manuel Pizarro, S&D (Portugal)
“It is crucial to promote the idea that plasma donation means helping others. Donation is an act of generosity where the more you give, the more satisfaction you receive.”
Maria Teresa Parisotto, ESNO
Zdjęcia i cytaty pacjentów, decydentów, pracowników służby zdrowia i hojnych dawców osocza pochodzą z wirtualnej wystawy, która odbyła się pomiędzy 25 stycznia a 28 lutego 2021 r.

Skąd pochodzi osocze w Europie?

 • Osocza nie można sztucznie wytworzyć w laboratorium. Osocze i znajdujące się w nim białka, które ratują życie można uzyskać tylko od zdrowych dawców, którzy ofiarnie poświęcają swój czas na jego oddanie.
 • Osocze można pobrać z krwi pełnej (w wyniku wyodrębnienia osocza) lub pobrać bezpośrednio w procesie zwanym plazmaferezą (uzyskuje się osocze pierwotne).
W Europie 39% osocza jest zbierane przez podmioty publiczne i organizacje pozarządowe zajmujące się pobieraniem krwi (głównie dzięki wyodrębnianiu osocza).
W Europie 24% jest zbierane dzięki plazmaferezie przeprowadzanej przez europejski sektor prywatny
W Europie 37% osocza jest importowane ze Stanów Zjednoczonych

W tym roku liczba donacji osocza spadła z powodu trwającej pandemii COVID-19 i związanej z nią niepewności odczuwanej przez dawców osocza. To dodatkowo pogarsza już ograniczoną dostępność osocza w Europie. Zmniejszona liczba donacji może ograniczyć dostęp pacjentów do leków osoczopochodnych. Potrzebne nam jest Twoje wsparcie!

Jak możesz pomóc?

To łatwiejsze niż myślisz. #DarujOsocze. Dobra wiadomość to fakt, że każdy z nas może uratować życie.

 • Jeżeli uważasz, że konieczne jest zbieranie większej ilości osocza w Europie w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania pacjentów na leki osoczopochodne.
 • Jeżeli chcesz zwrócić się do decydentów o wprowadzenie jak najbardziej odpowiednich ram politycznych w Unii Europejskiej lub w kraju, prowadzących do znacznego zwiększenia zbierania osocza w Europie.

Podpisz to wezwanie o wsparcie, które już zostało zatwierdzone przez:

Decydenty

 • Claudia Gamon, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Renew Europe (Austria)

 • Stelios Kympouropoulos, Poseł do Parlamentu Europejskiego, EPP (Grecja)

 • César Luena, Poseł do Parlamentu Europejskiego, S&D (Hiszpania)

 • Manuel Pizarro, Poseł do Parlamentu Europejskiego, S&D (Portugalia)

 • Frédérique Ries, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Renew Europe (Belgia)

 • Helmut Geuking, Poseł do Parlamentu Europejskiego, ECR (Niemcy)

 • Maria Carvalho, Poseł do Parlamentu Europejskiego, EPP (Portugalia)

 • Loucas Fourlas, Poseł do Parlamentu Europejskiego, EPP (Cypr)

 • Maria Spyraki, Poseł do Parlamentu Europejskiego, EPP (Grecja)

 • Nils Torvalds, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Renew Europe (Finlandia)

Grupy interesu

 • Otilia Stanga, Grupa interesu, Rumunia
 • Bernard Grimm, EuropaBio

Pacjenci

 • Danuta Tomkiewicz, Pacjent, Polska

 • Marta Zarajczyk, Pacjent, Polska

 • Daria Jully, Pacjent, Polska

 • Agata Tobola, Pacjent, Polska

 • Beata Garbaciak, Pacjent, Polska

 • Justyna Kukuła, Pacjent, Polska

 • Frank Willersinn, Pacjent, Belgia

 • Bernd Dobbert, Pacjent, Niemcy

 • Karin Modl, Pacjent, Austria

 • Román Gómoz, Pacjent, Hiszpania

 • Susana Moratilla Sanz, Pacjent, Hiszpania

 • Paz Mompart, Pacjent, Hiszpania

 • Jose Antonio Blanco Fernandez, Pacjent, Hiszpania

 • Ma del Pilar del Rio, Pacjent, Hiszpania

 • Jose Drabwell, Pacjent, Zjednoczone Królestwo

 • Noémie Muller, Pacjent, Francja

 • Nadia Pennec, Pacjent, Francja

 • Sian van den Bogaerdt-Rance, Pacjent, Holandia

 • Lucia Garcia, Pacjent, Hiszpania

 • Magda Lourenço, Patient, Zjednoczone Królestwo

Dawca

 • Nicole Schönfelder, Dawca, Niemcy
 • Matthias Heck, Dawca, Niemcy
 • Piotr Kolbusz, Dawca, Polska
 • Amy Efantis, Dawca, Stany Zjednoczone
 • Hoda, Varasteh Vala, Dawca, Niemcy
 • Boczar Aleksandra, Dawca, Polska
 • Wilhelm Christian, Dawca, Niemcy
 • Edith Weith, Dawca, Niemcy
 • Josip Petrovic, Dawca, Niemcy
 • Michael Fuhr, Dawca, Niemcy
 • Manuel Martínez, Dawca, Hiszpania

Pracownik służby zdrowia

 • Uschi Bruchmeier, Pracownik służby, Niemcy

 • Barbara Cokic, Pracownik służby zdrowia, Niemcy

 • Guilherme Ferreira, Pracownik służby zdrowia, Portugalia

 • Mary Uhlenhopp, Pracownik służby zdrowia, Szwajcaria

 • Pilar Arroyo, Pracownik służby zdrowia, Hiszpania

 • Magdalena Santo Tomás Pérez, Pracownik służby zdrowia, Hiszpania

 • José Antonio Cid Garcia, Pracownik służby zdrowia, Hiszpania

 • Kristel De Gauquier, Pracownik służby zdrowia, Belgia

 • Adrienne van Strien, Pracownik służby zdrowia, Holandia

 • Nadine Stork-Heininger, Pracownik służby zdrowia, Niemcy

 • Laura Ruth, Pracownik służby zdrowia, Stany Zjednoczone

 • Nizar Mahlaoui, Pracownik służby zdrowia, Francja

Opiekun

 • Kim Zimmer, Opiekun, Niemcy
 • Isabel Garcia, Opiekun, Hiszpania

Osoby fizyczne

 • Jurate Svarcaite, Belgia
 • Javier Goyanes, Hiszpania
 • Monika Derecque-Pois, Belgia
 • Marie Elena Cárdenas, Hiszpania
 • Franziska Kunz, Niemcy
 • Ricardo Pereira, Portugal
 • Fernanda Aspilche Ferro, Belgia
 • Stephan Walsemann, Niemcy
 • Peter Jaworski (Georgetown University), Stany Zjednoczone
 • Heiko Brill, Niemcy

O nas

Misja stowarzyszenia na Rzecz Terapii Białkami Osocza (PPTA) polega na wspieraniu dostępności do bezpiecznych i skutecznych leków osoczopochodnych dla pacjentów na całym świecie.


[1] niedobory odporności, neuropatie obwodowe o podłożu immunologicznym, dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, niedobory alfa 1-antytrypsyny, hemofilia i inne zaburzenia krzepnięcia, a także wtórne niedobory odporności, które mogą być spowodowane terapiami przeciwnowotworowymi.

Copyright © 2021 Plasma Protein Therapeutics Association | Privacy Statement